Kancelaria Rev

Odszkodowanie za opóźniony lot

Na skutek zaniedbań linii lotniczych pasażerowie często doznają strat.

Straty mogą być spowodowane przez następujące zdarzenia:

Procedura uzyskania odszkodowania często bywa żmudna i pracochłonna. Zwłaszcza, jeśli jako poszkodowany będziesz próbował wyegzekwować je bez fachowej pomocy. Chcąc uzyskać świadczenia z tytułu szkody lotniczej, warto poprosić o wsparcie profesjonalną kancelarią prawną, która pomoże Ci uzyskać należne środki finansowe. Korzystając z pomocy ekspertów nie ponosisz inwestycji finansowych i czasowych.

We wszystkich powyższych przypadkach kancelaria jest w stanie uzyskać finansową rekompensatę.

 Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy twoją sprawę całkowicie bezpłatnie.

Uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, zagubionego albo uszkodzonego bagażu czy nadkompletu rezerwacji, może być niezwykle problematyczne i czasochłonne. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy poszkodowany pasażer próbuje ubiegać się o odszkodowanie samodzielnie, bez profesjonalnego wsparcia prawnego. Skorzystanie z pomocy prawników wyspecjalizowanych w egzekwowaniu praw pasażera znacząco skraca czas oczekiwania na należne odszkodowanie, daje również pewność, iż przewoźnik nie uniknie odpowiedzialności.

Rodzaje odszkodowań lotniczych


Wszystkie prawa, które przysługują pasażerom linii lotniczych w Unii Europejskiej, są określone przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Zakres regulacji prawnych zawartych w tym rozporządzeniu (znanym powszechnie jako rozporządzenie WE 261) obejmuje odszkodowanie za opóźniony lot, lot odwołany, jak również odmowę wejścia na pokład (tzw. overbooking) i rekompensatę za zagubiony bądź zniszczony bagaż.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż w niektórych przypadkach rekompensaty nie można uzyskać. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których wystąpiły tzw. wyjątkowe okoliczności, niezależne od przewoźnika. Do tej kategorii wydarzeń kwalifikują się m.in. złe warunki pogodowe, destabilizacja polityczna, akty sabotażu, ataki terrorystyczne czy awarie w obrębie infrastruktury lotniska docelowego. W każdym z powyżej wymienionych przypadków odszkodowanie za odwołany lot lub za jego opóźnienie nie przysługuje.

odszkodowanie za lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Jeśli chodzi o opóźniony lot, odszkodowanie przysługuje pasażerom lotów w obrębie Unii Europejskiej i wielu innych krajów Europy, przy czym należy pamiętać, iż dotyczy to wyłącznie lotów z opóźnieniem ponad 3 godziny. Istotne jest, że czas przylotu samolotu to chwila, w której zostaną otwarte jego drzwi po podkołowaniu do bramki, a nie moment dotknięcia kołami lotniska podczas lądowania.

Jeżeli w odpowiedzi na reklamację na opóźniony lot linie lotnicze powołują się na zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, muszą być w stanie to udowodnić. Za dowód może np. służyć wyciąg z dziennika pokładowego, sprawozdanie lub protokół dotyczący zaistniałego incydentu albo inne, podobne dokumenty. Poszkodowany pasażer ma prawo do wglądu w te dokumenty w zakresie przewidzianym przez obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące dostępu do dokumentów.

Odszkodowanie za odwołany lot


W świetle przepisów zawartych w rozporządzeniu WE 261 lot traktuje się jako odwołany w kilku przypadkach:

 • w sytuacji, gdy następuje zmiana pierwotnego rozkładu lotów, a pasażer zostaje w wyniku tej zmiany przeniesiony na inny planowy lot;
 • w sytuacji, kiedy po starcie samolotu był on zmuszony do zawrócenia na lotnisko, z którego wystartował, a pasażer został przeniesiony na inny lot;
 • w sytuacji, gdy pasażer przylatuje na lotnisko, które nie jest lotniskiem docelowym (tzn. tym, które jest wymienione na bilecie jako miejsce docelowe). W tym przypadku jednak lot nie zostanie uznany za odwołany, jeśli wcześniej pasażer zaakceptował zmianę planu podróży. Dotyczy to zarówno lotu na lotnisko w pierwotnym miejscu docelowym, jak i na dowolne inne lotnisko, o ile zostało to uzgodnione z pasażerem. Jeśli takie uzgodnienie nastąpi, lot będzie traktowany jako opóźniony, a nie odwołany.


Jeżeli jednak lot został odwołany, a pasażer został o tym poinformowany w terminie krótszym, niż na co najmniej 14 dni przed zaplanowanym odlotem, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Podobnie jak w przypadku opóźnienia lotu, jeśli przewoźnik wykaże, że odwołanie lotu nastąpiło ze względu na zaistnienie wyjątkowych okoliczności, odszkodowanie nie przysługuje.

Opóźniony, uszkodzony lub utracony bagaż

W przypadku, gdy bagaż uległ zniszczeniu, zagubieniu lub opóźnieniu, pasażer ma prawo do ubiegania się o odpowiednią rekompensatę ze strony linii lotniczych. Uzyskanie rekompensaty będzie jednak możliwe wyłącznie w określonych okolicznościach i w zależności od typu bagażu:

 • bagaż podręczny – jeżeli ulegnie uszkodzeniu, przewoźnik odpowiada wyłącznie za uszkodzenia powstałe z jego winy;
 • bagaż zarejestrowany – jeśli taki bagaż ulegnie uszkodzeniu, zagubieniu albo zostanie dostarczony z opóźnieniem, odpowiedzialność za to ponosi przewoźnik. Co istotne, maksymalna wysokość odszkodowania w takim przypadku wynosi około 1300 euro, ale jeżeli uszkodzenie bagażu powstało w wyniku wady samego bagażu, żadne odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Nadkomplet rezerwacji (overbooking)

O odszkodowanie można ubiegać się również w sytuacji, gdy pasażer zjawi się na odprawie w wyznaczonym przez przewoźnika czasie, posiadając ważną rezerwację na dany lot i ważne dokumenty, wymagane do odbycia podróży, a przewoźnik mimo tego odmówi przyjęcia takiej osoby lub osób na pokład samolotu, powołując się na overbooking (zawyżona liczba rezerwacji albo przyczyny operacyjne).

Jeśli pasażer nie zrezygnuje dobrowolnie z miejsca na pokładzie, może uzyskać odszkodowanie, pomoc ze strony przewoźnika albo domagać się zwrotu kosztów, zmiany planu podróży (w tym także na późniejszy termin). Dotyczy to również sytuacji, gdy zaplanowany został lot z przesiadką, a przewoźnik realizujący drugi lot odmówił przyjęcia na pokład ze względu na zbyt duże opóźnienie wcześniejszego lotu.

Czy od wszystkich przewoźników mogę uzyskać rekompensatę?


Możliwość uzyskania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot czy problemy z bagażem jest uzależniona bezpośrednio od tego, z jakim przewoźnikiem i jakim lotem mamy do czynienia. Odszkodowanie w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu przysługuje w następujących przypadkach:

 • dla lotów odbywających się w obrębie Unii Europejskiej i obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub spoza UE;
 • dla lotów odbywających się z jednego z krajów Unii Europejskiej do dowolnego kraju poza UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub spoza UE;
 • dla lotów odbywających się spoza Unii Europejskiej do jednego z krajów w obrębie UE, obsługiwanych przez linie lotnicze z UE.


Należy pamiętać, iż do Unii Europejskiej nie należą Wyspy Owcze, Wyspy Normandzkie oraz Wyspa Man. Dla lotów rozpoczynających się poza obszarem Unii Europejskiej i kończących także poza jej terytorium nie ma możliwości uzyskania odszkodowania nawet jeśli dany lot jest obsługiwany przez linię lotniczą z UE.

Jakiej wielkości odszkodowania mogę się spodziewać?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia WE 261 wysokość należnego odszkodowania jest uzależniona od kliku czynników. W przypadku opóźnienia lotu o mniej, niż 3 godziny, żadne odszkodowanie nie przysługuje.

Jeśli jednak lot opóźnił się o ponad 3 godziny albo został odwołany, należne odszkodowanie zależy od odległości, na jaką miał odbyć się dany lot. Rozporządzenie WE 261 precyzuje wysokość należnego odszkodowania następująco:

 • dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km – opóźnienie powyżej 3 godzin albo odwołanie lotu oznacza odszkodowanie w wysokości 250 euro na osobę;
 • dla lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie do 1500 km oraz lotów z terytorium Unii Europejskiej do krajów poza UE na dystansie od 1500 do 3500 km – opóźnienie powyżej 3 godzin albo odwołanie lotu oznacza odszkodowanie w wysokości 400 euro na osobę;
 • dla lotów z terytorium Unii Europejskiej do krajów poza UE na dystansie ponad 3500 km – opóźnienie od 3 do 4 godzin oznacza odszkodowanie w wysokości 300 euro, natomiast opóźnienie powyżej 4 godzin albo odwołanie lotu to odszkodowanie w wysokości 600 euro na osobę;

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?


Prawo do złożenia reklamacji w oparciu o zapisy rozporządzenia WE 261 przysługuje bezterminowo – ani wspomniane rozporządzenie, ani żadne inne przepisy (w tym zawarte w ustawie Prawo lotnicze) nie mówią o tym, że wnioskować o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot można wyłącznie w określonym czasie. Ponadto nie istnieją zapisy mówiące o przedawnieniu roszczenia o wypłatę odszkodowania przez linie lotnicze.

Warto jednak w tym kontekście zauważyć, iż zdaniem Sądu Najwyższego roszczenie o odszkodowanie za nieprzyjęcie na pokład, odwołanie lub opóźnienie lotu ulega przedawnieniu w terminie rocznym, zgodnie z art. 778 k.c. Niemniej jednak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt. I OSK 2714/15) uznaje, iż roszczenie o wypłatę odszkodowania należnego na podstawie art. 7 rozporządzenia WE 261 nie ulega przedawnieniu. W przywołanym wyroku NSA podkreśla również, że nie można domniemywać utraty prawa do odszkodowania, wspierając się regulacjami dotyczącymi innych dziedzin prawa.

Dlaczego warto współpracować z kancelarią REV?


Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym dochodzeniu praw osób poszkodowanych. Zawsze działamy w taki sposób, by dla naszych klientów wywalczyć najwyższe możliwe do uzyskania w danym przypadku odszkodowanie i zadośćuczynienie. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, a środki postępowania każdorazowo dobieramy w taki sposób, by były jak najskuteczniejsze. Dla wielu naszych klientów uzyskaliśmy odszkodowanie za opóźniony lot od linii lotniczych, które znane są z niechętnego wypłacania należnych odszkodowań.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot lub zagubiony bagaż, zgłoś się do nas – zajmiemy się Twoją sprawą szybko i skutecznie! A co najważniejsze, wywalczymy dla Ciebie kwotę, której nie uzyskasz, samodzielnie zajmując się uzyskaniem odszkodowania od linii lotniczych. Zapraszamy do kontaktu!

Usługi

 • Szkoda komunikacyjna
 • Szkoda w pracy
 • Błąd medyczny
 • Kredyt we frankach
 • Szkoda w rolnictwie

Ważne strony

 • Strona główna
 • O REV
 • Usługi
 • Współpraca
 • Strefa agenta
 • REV radzi
 • Kontakt
 • Polityka prywatności
 • Regulaminy

Nasze Portale

 • KancelariaRev.pl
 • CRM.kancelariarev.pl
 • RevFinance.pl
 • OdbierzSwoje.pl

O nas

 • Historia o nas
 • Nasze strony
 • Blog - REV radzi