71 307 77 71

kontakt@kancelariarev.pl

Windykacja

Oferujemy bardzo szerokie spektrum działania i kompleksowy system zarządzania należnościami. Skuteczność naszych usług wynika z unikalnego połączenia wieloletniego funkcjonowania w biznesie z wszechstronną wiedzą prawniczą, popartą doświadczeniem procesowym.

W ramach procesu rozwoju działalności, a także wzbogacania oferty produktowej i podnoszenia jakości świadczonych usług, jesteśmy zaangażowani w zewnętrzną obsługę z zakresu działań weryfikacyjnych i prewencyjnych.
Prowadzimy kompleksowy proces zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje następujące elementy:

Windykacja Przedsądowa

Podejmujemy szereg specjalistycznych działań. W pierwszej kolejności polegają one na ustaleniu kondycji finansowej dłużnika oraz dokonaniu oceny możliwości spłaty zadłużenia. Następnie podejmowane są negocjacje z dłużnikiem. Na wniosek wierzyciela zawieramy ugody pozasądowe i zapewniamy nadzór nad ich wykonaniem. Równolegle podejmujemy działania mające na celu przygotowanie pełnej dokumentacji koniecznej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a także zabezpieczenia długu na tym etapie.

Windykacja Sądowa

Kiedy dłużnik uchyla się od zapłacenia należności uniemożliwiając tym samym ich odzyskanie na drodze polubownej, podejmujemy działania na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie zapewniamy:

wybór optymalnego trybu postępowania (postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze)
przygotowanie pozwu o zapłatę (z uwzględnieniem rygorów postępowania sądowego w sprawach gospodarczych)
zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądowych (współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju)
prowadzenie postępowania sądowego aż do momentu uzyskania tytułu wykonawczego
dochodzenie roszczeń w postępowaniu mediacyjnym

Windykacja Egzekucyjna

Na etapie windykacji egzekucyjnej oferujemy:

ustalenie majątku dłużnika
sporządzenie wniosków o wszczęcie egzekucji
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania komorniczego, a w razie konieczności podejmowanie przewidzianych prawem metod skutecznego na niego oddziaływania

Windykacja Pokomornicza

Specjalizujemy się również w windykacji należności trudnych, pokomorniczych, kiedy postępowanie egzekucyjne zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na bezskuteczność.

Oferujemy ciągły monitoring aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika. Nadto, w przypadku wierzycieli, którzy nie uzyskali zaspokojenia swojej wierzytelności pomimo przeprowadzenia egzekucji przeciwko Sp. z o.o., dokonujemy analizy sytuacji faktycznej i prawnej pod kątem solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 ash).

W przypadku, gdy dłużnik wyzbywa się składników majątkowych by uniknąć ich zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, oferujemy podjęcie środków prawnych pozwalających na złagodzenie ryzyka niewypłacalności dłużnika:

Skarga pauliańska (527 kc i n.),
możliwość pociągnięcia niesolidnego dłużnika do odpowiedzialności karnej (art. 286 §1 kk).

Restrukturyzacja Zobowiązań

oferujemy doświadczenie i pomoc prawną w procesie restrukturyzacji zobowiązań, poprzez wykorzystywanie takich instrumentów, jak np.:

ugody zawierane z wierzycielami (umorzenie w całości lub części zobowiązań, rozłożenie ich spłaty na raty, odroczenie terminu ich płatności)
konwersja długu
przelewy wierzytelności
potrącenia i kompensaty przejęcia długu
przystąpienia do długu
nowacja (odnowienie)

 Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy twoją sprawę całkowicie bezpłatnie.

Usługi

 • Szkoda komunikacyjna
 • Szkoda w pracy
 • Błąd medyczny
 • Kredyt we frankach
 • Szkoda w rolnictwie

Ważne strony

 • Strona główna
 • O REV
 • Usługi
 • Współpraca
 • Strefa agenta
 • REV radzi
 • Kontakt
 • Polityka prywatności
 • Regulaminy

Nasze Portale

 • KancelariaRev.pl
 • CRM.kancelariarev.pl
 • RevFinance.pl
 • OdbierzSwoje.pl

O nas

 • Historia o nas
 • Nasze strony
 • Blog - REV radzi