Kancelaria Rev


Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny może przytrafić się każdemu. 
Możesz uczestniczyć w nim jako:

Kierowca

Pasażer

Pieszy

Rowerzysta

 

Warto pamiętać, że w następstwie takiego zdarzenia i uszkodzenia ciała może przysługiwać Ci m.in.:

– odszkodowanie za obrażenia ciała
– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
– zwrot kosztów leczenie i dojazdów do placówek medycznych
– zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym
– zwrot za zniszczone przedmioty

Uzyskanie powyższych świadczeń jest możliwe także wówczas, kiedy sprawca wypadku drogowego zbiegnie z miejsce zdarzenia, nie ma opłaconej polisy OC, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem lub był pod wpływem alkoholu 

 

 Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy twoją sprawę całkowicie bezpłatnie.

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej oraz znaczny wzrost liczby aut stał się dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu i przemieszczaniu się. Podążanie z duchem czasu przyczyniło się jednak do zwiększenia liczby wypadków, w wyniku których poszkodowane osoby wymagają hospitalizacji i późniejszej rehabilitacji. Tragiczną konsekwencją wypadków drogowych może też być śmierć bliskiej osoby.

Dlatego też zdecydowano o konieczności wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), dla wszystkich osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Istnienie tego ubezpieczenia umożliwia uzyskanie odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia, w określonych przypadkach.

Kto może starać się o odszkodowanie w wypadku?

Odszkodowanie powypadkowe jest świadczeniem, które przysługuje osobie poszkodowanej za poniesiony uszczerbek na zdrowiu lub szkodę materialną, które powstał na skutek kolizji lub wypadku drogowego. O rekompensatę tego typu może starać się każda poszkodowana osoba oprócz sprawcy zdarzenia.

Świadczenie to należy się w szczególności poszkodowanemu kierowcy, pieszym oraz rowerzystom, a także pasażerom jadącym ze sprawcą wypadku. Odszkodowanie komunikacyjne można uzyskać także, gdy sprawca wypadku lub kolizji drogowej zbiegnie z miejsca zdarzenia, nie ma opłaconej polisy OC, czy też nie posiada stosownych uprawnień do kierowania pojazdem.

Co przysługuje za udział w wypadku lub uszkodzenia ciała?

W wyniku wypadku lub kolizji drogowej może ucierpieć każdy z nas. W zdarzeniu możemy uczestniczyć jako kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego lub sprawcy, pieszy lub rowerzysta. Z ubezpieczenia OC możemy starać się o dwa główne rodzaje świadczeń: zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu za poniesioną krzywdę. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Cywilnego: „w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Zadośćuczynienie ma za zadanie zrekompensować krzywdę za ból i cierpienie spowodowane doznanymi obrażeniami ciała i doznany uszczerbek na zdrowiu. Zadośćuczynienie rekompensuje również stres oraz negatywne przeżycia wiążące się z udziałem w wypadku, a także ma za zadanie wynagrodzić krzywdę spowodowaną wszelkimi ograniczeniami spowodowanymi doznanymi obrażeniami. Odszkodowanie powypadkowe z kolei pokrywa straty finansowe, które powstały w wyniku wypadku lub kolizji. Wypłacane jest ono zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego, który głosi, że „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”.

Uwzględniamy tu więc finansowe aspekty leczenia, a jeśli poszkodowany w wyniku wypadku stał się inwalidą, należy zapewnić mu środki na zmianę zawodu. W momencie, gdy osoba poszkodowana utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może ubiegać się o przyznanie renty wyrównawczej. Ponadto jeśli na skutek zdarzenia poszkodowany ponosi regularne wydatki związane z leczeniem, czy też rehabilitacją, może starać się o tzw. rentę na zwiększone potrzeby.

Odszkodowanie za obrażenia ciała

Odszkodowanie dla poszkodowanego za obrażenia ciała powstałe na skutek wypadku drogowego obejmuje zwrot szeregu kosztów związanych ze zdarzeniem. Wśród nich możemy wyróżnić między innymi nakłady finansowe, jakie będą konieczne na leczenie oraz niezbędną rehabilitację.

We wspomnianych przypadkach, gdzie doszło do utraty możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu, należy nam się zwrot kosztów za przygotowanie do wykonywania nowego źródła utrzymania. Natomiast jeśli doszło do częściowej lub całkowitej utraty sprawności, ubiegać możemy się o przyznanie renty na zwiększone potrzeby, która ma za zadanie pokryć wszelkie związane z wypadkiem ponoszone koszty.

 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku drogowym przyjmuje postać jednorazowego świadczenia pieniężnego, które ma na celu złagodzić cierpienie fizyczne. Nie należy również tu zapominać o wszelkich negatywnych konsekwencjach psychicznych, jakie osoba poszkodowana poniosła w trakcie wypadku.

Stres oraz obciążenie psychiczne w momencie niwelowania skutków tego wydarzenia, również powinien być wzięty pod uwagę przy przyznawaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Warto o tym pamiętać, ponieważ wiele poszkodowanych osób nie zdaje sobie z tego faktu sprawy.

 

Zwrot kosztów leczenia i dojazdów do placówek medycznych

Pierwszorzędnym celem wypłaty odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy jest pokrycie wszystkich wydatków i kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego. Wlicza się tutaj takie nakłady finansowe jak zakup niezbędnych leków oraz potrzebne transporty medyczne lub dojazdy do placówek medycznych we własnym zakresie.

W wyniku powstałych obrażeń może się okazać również, że konieczny jest zakup kosztownego sprzętu ortopedycznego oraz produktów żywnościowych, jeśli pojawi się potrzeba zastosowania specjalistycznej diety. W przypadku całkowitego lub częściowego inwalidztwa, pojawia się również potrzeba adaptacji miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym

W momencie ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe należy wziąć pod uwagę również kwestię opieki nad poszkodowaną w wypadku osobą. Uwzględnić należy tutaj przede wszystkim koszty opieki oraz dojazdów do poszkodowanego, a także przejazdy osób bliskich w celu odwiedzin chorego.

Niejednokrotnie potrzebna jest również prywatna opieka pielęgniarska oraz wizyty rehabilitanta, na które bez odszkodowania osoba poszkodowana w większości przypadków nie będzie w stanie sobie pozwolić.

Zwrot za zniszczone przedmioty

W wypadku komunikacyjnym dochodzi często do strat materialnych. Osobie poszkodowanej należy więc się zwrot kosztów naprawy zniszczonego samochodu. Dodać tutaj należy ewentualne koszty lawety lub holowania uszkodzonego pojazdu oraz środków na korzystanie z pojazdu zastępczego w trakcie naprawy prywatnego samochodu. Ponadto można starać się o odszkodowanie za wszelkie zniszczone lub uszkodzone przedmioty ( telefon, ubrania, rower itd.).

 

Jak kancelaria REV pomaga w dochodzeniu odszkodowania komunikacyjnego?

Kancelaria odszkodowawcza REV weryfikuje indywidualnie sprawę każdego wypadku lub kolizji drogowej, dobierając najlepsze z możliwych narzędzi skutecznych do dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania. Nasze działania są możliwie jak najszybsze, skuteczne oraz przyjazne dla klienta.

Oferujemy profesjonalną reprezentację przed ubezpieczycielem oraz sprawcą, dzięki czemu dochodzenie swoich praw staje się mniej stresujące dla poszkodowanego. W trosce o dobro naszych klientów zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami oraz wyjaśniamy wszelkie niejasne kwestie. Dzięki znajomości prawa oraz procedur dotyczących uzyskiwania odszkodowań, jesteśmy w stanie uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę.

 

Bezpłatna porada w sprawie odszkodowania w kancelarii REV

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym i nie wiesz jak dochodzić swoich praw, zapraszamy do skontaktowania się z Kancelarią REV. Zapoznamy się z przypadkiem oraz indywidualnie zweryfikujemy sprawę określając, czy należy ci się odszkodowanie. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna, dlatego warto skorzystać z porady specjalistów.

Usługi

 • Szkoda komunikacyjna
 • Szkoda w pracy
 • Błąd medyczny
 • Kredyt we frankach
 • Szkoda w rolnictwie

Ważne strony

 • Strona główna
 • O REV
 • Usługi
 • Współpraca
 • Strefa agenta
 • REV radzi
 • Kontakt
 • Polityka prywatności
 • Regulaminy

Nasze Portale

 • KancelariaRev.pl
 • CRM.kancelariarev.pl
 • RevFinance.pl
 • OdbierzSwoje.pl

O nas

 • Historia o nas
 • Nasze strony
 • Blog - REV radzi